FUNDACJA
PIOTRA KLERA

ul. Piastowska 68

46-380 Dobrodzień

biuro@fundacjakler.pl

 

Szanowni Państwo,

w związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi udzielania przez Fundację
Piotra Klera wsparcia informujemy, że wszystkie projekty dotyczące sezonu
2017 zostały już zamknięte. Z tego powodu do grudnia 
2017 (włącznie) 
Fundacja nie będzie rozpatrywała nowych wniosków.

Kolejne projekty zostaną otwarte w styczniu 2018 roku. Wtedy też na naszej
stronie www zostanie umieszczona informacja o zasadach aplikowania o
granty i stypendia na kolejny sezon.
Informujemy, że profil przyszłych projektów pozostanie w obecnym nurcie: 
Projekty dotyczyć będą wyłącznie wsparcia rozwoju młodych pianistów.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.